Pravidla serveru SurvivalCzech

Pravidla Minecraft serveru SurvivalCzech


Tato pravidla platí pro Minecraft server SC (play.survivalczech.eu). všichni, kdo hrají na tomto serveru automaticky souhlasí s pravidly.1. Je zakázáno hledat chyby a následně je zneužívat. Pokud nějakou chybu najdete, jste povinni ji nahlásit.

-

2. Hráči musí dodržovat platné zákony České republiky.

-

3. Je přísně zakázáno propagovat nacismus, rasismus a jiné myšlenky, které jsou v rozporu s lidskými právy. To platí pro vše: chat, stavby, itemy a vše jiné.

-

4. Hráč nesmí vlastnit oblast lagující server (složitý redstone...). Pokud AT vyhodnotí oblast jako lagující, má právo redstone smazat nebo omezit bez náhrady materiálu a upozornění hráče.

-

5. Zákaz lagování serveru. (AFK u mob farem, přemnožení zvířat..)

-

6. Je zakázáno úmyslné kazení hry ostatním hráčům. (zbytečné obtěžování, spamování msg, okrádání)

-

7. Je zakázáno zneužívat report systému.

-

8. Je zakázán tzv. tpkill, to znamená zabití hráče po teleportaci jakéhokoli ze dvou hráčů. Výjimky jsou pouze teleporty určené na souboje (duely...).

-

9. Hráč nemá jakýkoliv nárok na majetek serveru (stavby, předměty, statistiky...). Veškerá herní data jsou majetkem serveru a hráč nemá jakékoliv právo vymáhat tyto data po serveru.

-

10. Hráč i člen AT má právo na ochranu osobních údajů. Je přísně zakázáno šířit osobní údaje ostatních hráčů a členů AT bez jejich svolení.

-

11. Majitel serveru má právo kdykoliv zamezit přístup a odstranit veškerá herní data hráče ze hry a jiných služeb, pokud aktivně a opakovaně porušuje pravidla.

-

12. Je zakázáno použití jakýchkoliv nastavení myši, dvojklik tlačítek, nebo programů (autoclicker), umožňujících automatické klikání.

-

13. Hráč ani člen AT nesmí používat mody, texture packy, hacked clienty (Wurst, Aristois, ...), které mu dávají výhodu nad ostatními hráči. (výjimkou je minimapa, shadery nebo optifine.)

-

14. Je zakázáno dělat reklamu na jiné Minecraft, discord nebo jiné servery. Zmínění názvu serveru v konverzaci se nebere jako reklama. (opakované spamování názvu serveru, kanálu, streamu... se také bere za reklamu.)

-

15. Je zakázáno vydávat se nebo používat nick podobný členu AT, YouTubera, Streamera...

-

16. Je zakázáno nabádat ostatní k porušení pravidel.

-

17. Do chatu se smí psát pouze českým a slovenským jazykem. Výjimku tvoří anglické výrazy a slang.

-

18. Je zakázáno odpojovat se v průběhu duelu a jiných miniher ze hry.

-

19. Hráč může vlastnit max. 2 herní účty.

-

20. Zákaz zatajování a následné zneužívání bugů, pokud na nějaký bug narazíte, zahlašte ho v ticketu na discordu.

-

21. Přímé ani nepřímé urážení hráčů a členů A-Teamu nebude tolerováno.

-

22. Zákaz žádání o OP, fly, GM a jiná zvýhodnění.

-

23. Zákaz griefování krajiny, ničení cizích staveb, stavění zdí kolem staveb... Pokud se vám nějaká stavba nelíbí, neničte ji, ale řekněte o tom vedení serveru - použijte ticket na discordu

-

24. Zákaz stavění urážlivých nebo nesmyslných staveb a znaků (cobblestone sloupy...)

-

25. Zákaz lhát členům A-Teamu

-

26. Pokuste se dodržovat pravopis (trolling se může trestat)

-

27. O trestu nebo délce trestu rozhoduje A-Team, ne hráč.

-

28. Hráč nemá jakékoliv právo poučovat členy AT o správnosti jejich jednání, v případě porušení pravidel členem A-Teamu kontaktujte vedení serveru ( kubik4444#7802 )

-

29. Zákaz spamování, flood, psaní nevhodných slov, nadávek. ( flood = opakované psaní stejných znaků, např. "aaaahoj") a nevhodných témat v globálním chatu (návykové látky, alkohol, sex, apod.)

-

30. Členy Admin Teamu nazývejte v chatu jejich nickem, jsou zakázané sprosté výrazy a zkomoleniny.

-

31. Pokud víte o hráči, který porušuje pravidla, je vaší povinností ho nahlásit! V opačném případě budete potrestáni.

-

32. Náš server není seznamka, nebudou tolerovány ani sexuální narážky apod..

-

33. Je zákaz mít nevhodný skin nebo nick.

-

34. Vyvolávání hádek v chatu, trolling v chatu bude potrestán.

-

35. Nevhodně pojmenované itemy budou přejmenovány a hráč potrestán.

-

36. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet trest udělený členem AT. Při zjištění o obcházení trestu bude trest prodloužen a pokud nebyl bude udělen IP ban.

-

37. Je zakázáno používat pro připojení na náš server služeb VPN nebo Proxy serverů. Ip takovýchto služeb jsou u nás blokovány a připojení přes tyto služby se trestá banem.

-

38. Zákaz urážení nebo zesměšňování serveru. Pokud se vám tu nelíbí, nemusíte tu hrát.

-

39. Hráč nemá jakékoliv právo řešit tresty ostatních hráčů.

-

40. Je zakázáno pořádat fake akce (např. s úmyslem zabít hráče, získat věci...)

-

41. Zákaz obcházení AFK systému.

-

42. Každý hráč si zodpovídá za svůj účet.

-

43. A-Team má právo vám kdykoliv zamezit přístup na server, pokud se domnívá, že jste porušili pravidla.

-

44. Vedení serveru má právo kdykoliv změnit pravidla serveru.

-

45. Vedení serveru může o serveru plně rozhodovat dle vlastního úsudku.


Pravidla pro Admin Team


1. Člen AT nesmí zesměšňovat nebo se povyšovat nad hráče.

-

2. Členové AT musí mít důkaz o prohřešku hráče, ale nejsou povinni ho poskytnout hráčům.

-

3. Členové AT nesmí zasahovat do hry způsobem, aby záměrně zvýšili svůj prospěch ve hře a tím narušili ekonomiku / chod serveru.

-

4. Všichni členové AT musí vlastnit originální kopii hry.

-

5. Členové AT musí správně rozepsat důvod trestu tak, aby dával smysl.

-

6. Členové AT musí mít stejné přezdívky na Discordu, jako mají v Minecraftu

-

7. Vedení serveru musí uvést důvod zamítnutí žádosti o unban, pokud žádost byla seriózní.

-

8. Všichni členové AT musí mít ověřený discord účet a musí být na Discordu aktivní.

-

9. Člen AT nesmí mít na serveru žádný výrazný přestupek.

-

10. Moderátor nebo Helper vám musí odpovědět na každou otázku, pokud otázka dává smysl a je srozumitelná.

-

11. I členové AT musí dodržovat všechna ostatní pravidla.


Discord pravidla SurvivalCzech


1. Je zakázán spam a to i v podobě posílání náhodných obrázků/gifů či emotů.

-

2. Je zakázáno posílat pozvánky na jiné MC, DS nebo jiné servery nebo streamy, které se netýkají našeho serveru. Taktéž je zakázáno posílat scam linky. A to i do soukromých zpráv.

-

3. Je zakázáno používat přezdívku která by obsahovala nadávky, vulgarismy, urážky nebo by byla podobná členovi AT, YouTuberovi, Streamerovi...

-

4. Je zakázáno zbytečně označovat členy AT. Pokud potřebujete AT, použijte ticket.

-

5. Je zakázáno rezebírat nevhodná témata ve všech roomkách a posílat explicitní zprávy. Nejsou tolerovány ani sexuální narážky.

-

6. Je zakázáno šíření pravdivých / nepravdivých informací o hráčích nebo členech AT.

-

7. Je zakázáno nabádat ostatní k porušení pravidel.

-

8. Je zakázáno jakkoliv obcházet tresty.

-

9. Porušování pravidel na DS může vyústit v potrestání na Minecraftu a naopak.

-

10. Je zakázáno vyvolávat hádkyi zapojovat se do nich! Potrestáni budou všichni účastníci.

-

11. A-Team má právo vám kdykoliv zamezit přístup na server, pokud má podezření, že jste porušili pravidla nebo se snažíte poškodit komunitu SC.

-

12. Minecraft pravidla platí i zde.